NATUURLEXICON


Geelbuikvuurpad

Bombina variegata   De Geelbuikvuurpad Bombina variegata is vermoedelijk gedurende de jaren 1980 verdwenen uit Vlaanderen. In Nederland komt de soort nog voor in Zuid-Limburg.

Dit padje van zo’n 5 cm groot heeft een bruine wrattige rugzijde. De buik is opvallend geel met blauwzwarte vlekken. Deze pad laat in april een helder “oeh-oeh-oeh” horen.  

Vuurpadden kunnen bij gevaar een giftig huidslijm afscheiden. Het is een soort die voorkomt in heuvelachtige gebieden. De voortplantingsplaatsen zijn zonnig gelegen, tijdelijke wateren met weinig of geen begroeiing. Opwarmend water is nodig voor de ontwikkeling van de eieren en de larven. Deze pad komt vooral voor in de omgeving van kalkgroeven en kunstmatige waterbekkens.    

Voor deze pad is het van belang dat de voortplantingspoelen niet overschaduwd raken en dat er voldoende toegangswegen tot de poel worden vrijgehouden; dit houdt ook plaatselijke verwijdering van water- en oevervegetatie in. Er mogen zich ook geen roofvissen in de poel bevinden. Kleine landschapselementen zijn belangrijk als verbindingselementen.  

Voor deze pad kunnen er in het leefgebied ook ronde betonbakken worden ingegraven als voortplantingswater. Dit zijn kleine, snel opwarmende pionierswateren die voor deze soort noodzakelijk zijn. Deze wateren dienen wel in het pioniersstadium te worden gehouden.  

Deze pad werd in het verleden veel weggevangen door terrariumhouders.

Home