NATUURLEXICON


Geelhartje

Linum catharticum   Het Geelhartje  Linum catharticum komt vooral nog voor in het kustgebied. Deze soort groeit op vochtige heide, in veen en in de duinen. We treffen haar in zeldzame gevallen aan langs paden in de duinen. Van juni tot augustus bloeit de plant met witte bloemen, die in bijschermen staan. De bladeren zijn langwerpig en zijn tegenoverstaand. De stengels zijn draadachtig.

De plant wordt 5 tot 20 cm hoog. De soort is giftig.

Home