NATUURLEXICON


Geel Hoorntje

Calocera cornea     Het Geel Hoorntje Calocera cornea is een priemvormig trilzwammetje, dat soms weinig vertakt is. Het wordt ongeveer 1 cm groot.

Dit gele zwammetje komt algemeen voor op sterk vermolmde loofhouttakken en –stammen.

Home