NATUURLEXICON


Geellijnsnuituil

Trisateles emortualisDe Geellijnsnuituil Trisateles emortualis is een nachtvlinder die verspreid voorkomt in Vlaanderen. De vlinder vliegt van half mei tot begin oktober.

De rupsen zijn te zien van juli tot oktober. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

De rupsen voeden zich met verdorrende of afgevallen bladeren van Eik-soorten Quercus species en (minder vaak) Beuk Fagus sylvatica en Tamme Kastanje Castanea sativa.

De soort komt voor in bossen, met name open plekken en bosranden, struwelen en windsingels.

Home