NATUURLEXICON


Geelnetboleet

Boletus appendiculatus   De Geelnetboleet Boletus appendiculatus is te vinden onder loofbomen.

Deze zwam groeit in droge, kalkrijke of voedselrijke lanen en in droge en voedselarme loofhoutsingels en bosranden.

Het is een mycorrhizavormende soort bij Beuk Fagus sylvatica, Haagbeuk Carpinus betulinus en Eik-soorten Quercus species.   

Home