NATUURLEXICON


Geelplaatregenboogrussula

Russula romellii   De Geelplaatregenboogrussula Russula romellii is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica in loofbossen op een lemige zandgrond.

Home