NATUURLEXICON


Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris   



Het Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris behoort tot de dikkopjes. Deze vlinder treft men vooral aan op verruigde graslanden, vaak in de nabijheid van bossen en beschutte plaatsen in moerassen en rietlanden. Deze soort kent 1 generatie per jaar van juni tot augustus.

Het is een levendige, kleine dagvlinder. Hij houdt in rust de voorvleugels min of meer schuin omhoog. De vlinder zuigt nectar uit verschillende bloemen.

De vleugels hebben een zwarte rand. Het mannetje bezit donkere geurschubben.

De rupsen zijn grasgroen. Ze leven op de waardplanten Gestreepte Witbol Holcus lanatus en Dravik-soorten Bromus species.   

Belangrijk voor deze vlinder is de aanwezigheid van overjarige grassen met in het najaar afgestorven bloeiaren of bladeren waarop de eitjes worden afgezet.   

Home