NATUURLEXICON


Geelvlekheidekogelspin

Euryopis flavomaculata   De Geelvlekheidekogelspin Euryopis flavomaculata, ook Geelvlekjachtkogelspin genoemd, is een spin die voorkomt tussen mos en lage vegetatie op een natte tot vrij droge bodem. Het optimale biotoop zou bestaan uit droge schraalgraslanden met een ruige vegetatie die voor schaduwrijke en dus iets vochtiger omstandigheden zorgt.

Deze spin bouwt geen web. Ze jaagt vooral op mieren door er snel omheen te lopen, de mieren ondertussen in te spinnen en ze vervolgens in een poot te bijten.  


Home