NATUURLEXICON


Geelvlekkende Russula

Russula luteotacta   De Geelvlekkende Russula Russula luteotacta is een zwam die mycorrhiza vormt met verschillende loofbomen zoals Eik-soorten Quercus species, Beuk Fagus sylvatica, Linde-soorten Tilia species) en komt het meest voor in lanen en loofbossen op een kalkhoudende zand-, leem- of kleibodem.   

Home