NATUURLEXICON


Geelvoetwasplaat

Hygrocybe flavipes   De Geelvoetwasplaat Hygrocybe flavipes groeit op oude, schrale graslanden op onbemeste krijthellingen en op droog, kalkhoudend of lemig zand.

Het is een saprotrofe soort die sterk te lijden heeft onder vermesting en verzuring.  

Home