NATUURLEXICON


Geel Walstro

Galium verum     Het Geel Walstro Galium verum is een plant die we vooral in de duinen in het kustgebied aantreffen, op lichte, zonnige, droge en grazige standplaatsen op zand of zandige klei.

De soort is niet zo algemeen. De plant wordt 30 tot 80 cm hoog en bloeit van juni tot oktober met geurende gele bloemen die in dichtbloemige pluimen staan. Ze geuren door de aanwezigheid van cumarine. De bladeren zijn amper 1 mm breed en staan in kransen van 8 tot 12 stuks. De vruchtjes zijn eerst groenig en worden later zwart. De stengels zijn verticaal of gedeeltelijk liggend. Ze zijn vaak bruinachtig getint.  

De plant bezit een wortelstok.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum en Walstropijlstaart Hyles gallii.

Het is een belangrijke waardplant van het Klein Avondrood (vlinder) Deilephila porcellus.


Home