NATUURLEXICON


Geel Zonneroosje

Helianthemum nummularium     Het Geel Zonneroosje Helianthemum nummularium is een zeer zeldzame plant van droge en zonnige zuid- en zuid-west-hellingen. De plant verlangt een lage omringende begroeiing en een onbemeste en kalkrijke bodem.

Ze wordt ook op steenachtige plaatsen gevonden. De plant bloeit van mei tot september met gele bloemen die in trossen staan. De bladeren zijn enkelvoudig, eennervig en lancetvormig en zijn voorzien van steunblaadjes. De vruchten zijn harige, bolvormige doosvruchtjes.

Bij vocht en duisternis sluiten de bloemen zich. De meeldraden worden hierdoor tegen de eigen stempel gedrukt, zodat er zelfbestuiving optreedt.  

Het is één van de waardplanten van de vlinders Groentje Callophrys rubi, Veelvraat Macrothylacia rubi en Bruin Blauwtje Aricia agestis.

Home