NATUURLEXICON


Geelzwarte Wespbij

Nomada succincta   De Geelzwarte Wespbij Nomada succincta is een vrij zeldzame koekoeksbij met een lengte van 10 tot 13 mm. De bij vliegt van begin april tot half juli in allerlei biotopen zoals afgravingen, bosranden, dijken, heidevelden, spoorwegterreinen en uiterwaarden.

Het vrouwtje heeft 2 of 3 grote gele vlekken op het gezicht. De poten hebben een gele tekening. De zwarte tergieten hebben brede, gele banden. Het borststuk is zwart met gele delen.

Deze bij bezoekt de bloemen van de Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Braam Rubus fruticosus en Gewoon Barbarakruid Barbarea vulgaris.

Deze koekoeksbij parasiteert waarschijnlijk bij de Viltvlekzandbij Andrena nitida en de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea.

Home