NATUURLEXICON


Gegroefde Lapsnuitkever

Otiorhynchus sulcatus   De Gegroefde Lapsnuitkever Otiorhynchus sulcatus is een zeer algemene snuitkever met een lengte tot 11 mm. Hij is zwartgrijs gekleurd en sterk gekorreld. De dekschilden hebben talrijke gekorrelde lengteribben en een bruine beharing.

Deze soort is te vinden in bosranden en tuinen, soms ook in woningen waar hij is binnengebracht met tuinplanten. De kever is nachtactief. Hij voedt zich met planten. Meestal zal men vrouwtjes aantreffen, want het aantal mannetjes is zeldzaam. De vrouwtjes planten zich immers vooral parthenogenetisch (maagdelijk) voort, waarbij moeders dochters voortbrengen.

De larve is pootloos en leeft onder de grond van wortels van allerhande planten. Ze komt regelmatig in bloempotten voor en kan dan schade aanrichten aan de erin aanwezige planten.   

Home