NATUURLEXICON


Gegroefde Veldsla

Valerianella carinata   De Gegroefde Veldsla Valerianella carinata bloeit in april en mei met blauwe bloemen. De bladeren zijn langwerpig.

Deze soort groeit op open, zonnige duin- en dijkhellingen en wegbermen.

Home