NATUURLEXICON


Gehoornde Maskerbij

Hylaeus cornutus   De Gehoornde Maskerbij Hylaeus cornutus is een typische bij van warme, ruderale terreinen. Het is een zeldzame soort.

Het vrouwtje heeft een zwart gezicht, een getand kopschild en een opstaande rand onder langs de antenne-inplanting. De antennes zijn zeer kort.  

Het mannetje heeft eveneens een zwart gezicht, met een knobbelachtige verhoging bij de antenne-inplanting en een iets ingedeukt, glad en glanzend voorhoofd. De antenneschacht is sterk verbreed en vooraan geelwit.

Deze bij meet 6 tot 8 mm en vliegt van eind mei tot begin september.

Deze soort komt voor op droge, bloemrijke graslanden, spoorwegemplacementen, spoor-, rivier- en kanaaldijken, braakliggende terreinen en parken in het stedelijke gebied en in natuurgebieden.

De bij nestelt in dorre stengels van Bijvoet Artemisia vulgaris en Braam Rubus fruticosa en in oude gallen op Kruisdistel Eryngium campestre.  

Deze bij is vaak op schermbloemigen te vinden, zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Peen Daucus carota, Gewoon Duizendblad Achillea millefolium. Men vindt deze bij ook op Wilde Reseda Reseda lutea en Zandblauwtje Jasione montana.

 

Home