NATUURLEXICON


Gekroesde Melkzwam

Lactarius acerrimusDe Gekroesde Melkzwam Lactarius acerrimus is een mycorrhizavormende zwam bij Zomereik Quercus robur. Deze soort komt voor in loofbossen en lanen op vochtige, voedselrijke klei.

Vermesting en verzuring vormen de grootste bedreigingen.

Home