NATUURLEXICON


Gele Glanszweefvlieg

Callicera aenea   De Gele Glanszweefvlieg Callicera aenea is een uiterst zeldzame zweefvlieg. Deze vlieg heeft een vrij dof zwart borststuk, een goudglimmend achterlijf, gele beharing en een helder witte antenneborstel.

De vlieg meet 11 tot 13 mm. Deze zweefvlieg bewoont loofbossen (vooral eiken-beukenbossen) met staand dood hout of boomholtes. Ze houdt zich vaak hoog boven de grond op.  

De vlieg kan worden gezien van mei tot augustus.  

Home