NATUURLEXICON


Gele Lis

Iris pseudacorus   De Gele Lis Iris pseudacorus groeit aan waterkanten, in moerassen, in ondiep water van plassen en kanalen met een zwakke stroming. Deze plant, die tot 1 m hoog kan worden, komt zowel voor in tijdelijk als blijvend ondiep water en heeft een voorkeur voor matig verrijkte bodems. De soort wordt veel aangeplant in vijvers.

Van mei tot juli bloeien de gele bloemen van 8 tot 10 cm breed. De 3 buitenste bloemdekbladeren hangen omlaag. De bladeren zijn 1 tot 3 cm breed en zwaardvormig. De plant heeft een krachtige wortelstok. De vruchten zijn doosvruchten, die bij rijpheid openscheuren. De schijfvormige zaden worden door de wind en door het water verspreid. Ze zijn voorzien van luchtzakjes. Alleen insecten met een lange zuigtong zoals hommels en zweefvliegen kunnen de honing bereiken en zorgen voor de bestuiving.  

Het is één van de waardplanten van het Goudvenstertje Plusia festucae (vlinder).

De Lisaardvlo Aphthona nonstriata (kever) is alleen op deze plant te vinden.


Home