NATUURLEXICON


Gele Maskerbloem

Mimulus guttatus   De Gele Maskerbloem Mimulus guttatus komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Deze soort komt soms bij ons verwilderd voor, vooral langs rivieren, op een natte en zeer voedselrijke bodem. De plant bloeit van juni tot september met alleenstaande gele bloemen.

De bloemen zijn vlug verwelkt en vallen dan snel af. De bladeren zijn rond of eivormig.

Home