NATUURLEXICON


Gele Myolepta

Myolepta dubia



De Gele Myolepta Myolepta dubia is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm. Halverwege de vleugelrand is er een donkere vlek. Het mannetje is slank en heeft op het tweede en derde rugplaatje grote oranje zijvlekken en een smalle, witte middenstreep. Het vrouwtje heeft een korter en breder achterlijf dan het mannetje en alleen oranje vlekken op het tweede rugplaatje.

Deze zeldzame zweefvlieg is van half mei tot eind augustus te zien in open oude loofbossen, vooral in de bosranden en op open plekken.

Deze zweefvlieg bezoekt vooral gele en witte bloemen van onder meer Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Zevenblad Aegopodium podagraria.  

De larven ontwikkelen zich in natte rottingsholten in loofbomen (Beuk, Eik, Esdoorn, Populier). De ontwikkelingsduur van de larven bedraagt mogelijk langer dan een jaar.  

Home