NATUURLEXICON


Gele Reus

Volucella inflataDe Gele Reus Volucella inflata is een vrij kleine Volucella-soort. Deze zweefvlieg meet 13 tot 16 mm. Het tweede achterlijfssegment is donkergeel. De borststukrug is geelbehaard en heeft gele zijranden.

Het is een zeer zeldzame zweefvlieg die van mei tot eind juli voorkomt in vochtige loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag. De vlieg bezoekt de bloemen van Braam Rubus fruticosus en Brem Cytisus scoparius.

De larven ontwikkelen zich in sapstromen van loofbomen, die veroorzaakt zijn door de rupsen van de Wilgenhoutvlinder Cossus cossus. De zweefvlieglarven voeden zich waarschijnlijk met micro-organismen die zich in het sap bevinden.

Home