NATUURLEXICON


Gele Ridderzwam

Tricholoma equestre   De Gele Ridderzwam Tricholoma equestre is een plaatjeszwam met een kegelvormige geelbruine hoed met een diameter tot 8 cm. De hoed heeft een bruinig centrum. De bleekgele steel wordt tot 10 cm lang en heeft bruinige vlokjes. De plaatjes zijn felgeel.  

Deze zwam komt van in de herfst tot aan het begin van de winter voor als mycorrhizavormende zwam bij dennen in naaldbossen op een droge, zeer voedselarme zandgrond.

De zwam is gevoelig voor vermesting, verzuring en het omvormen van naaldbossen tot loofbossen.  

Home