NATUURLEXICON


Gele Sikkelwesp

Ophion luteus   De Gele Sikkelwesp Ophion luteus is een sluipwesp met het uitzicht van een mug, maar met een gele kleur. Deze soort meet tot 20 mm en komt voor van juli tot oktober. Het achterlijf is zijdelings samengedrukt. Deze wesp komt soms binnenshuis op licht af. Het vrouwtje legt eitjes in allerlei rupsen, bijvoorbeeld van de Nonvlinder Lymantria monacha. De larven voeden zich met de rupsen.

Er wordt één ei per rups gelegd. Aanvankelijk worden de vitale delen van de rupsen niet geraakt. Pas als de larve bijna volgroeid is, wordt de rups volledig gedood en opgegeten. De verpopping gebeurt in een kleine cocon in of op het lichaam van de rups.

De legboor kan ook gebruikt worden als angel waarmee ook mensen pijnlijk kunnen worden gestoken.

Home