NATUURLEXICON


Gele Uil

Enargia paleacea   De Gele Uil Enargia paleacea is een nachtvlinder. Het is een soort van berkenbossen en struwelen.

De rups is nachtactief en verbergt zich overdag tussen samengesponnen bladeren.

De waardplanten zijn vooral Berk-soorten Betula species en ook Ratelpopulier Populus tremula.

De vlinder vliegt in één generatie van half juni tot begin oktober.

Home