NATUURLEXICON


Gelige Ruigsteelboleet

Leccinum crocipodium   De Gelige Ruigsteelboleet Leccinum crocipodium komt voor in loofbossen op een droge, kalkrijke leem- of kleigrond. Het is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species.

Home