NATUURLEXICON


Gelijnde Grasuil

Tholera decimalisDe Gelijnde Grasuil  Tholera decimalis is een nachtvlinder. Hij bewoont vooral heischrale graslanden.

De rupsen voeden zich met diverse harde grassen, zoals onder meer Borstelgras Nardus stricta.  

Home