NATUURLEXICON


Gelijnde Zweefvliegendoder

Ectemnius cephalotesDe Gelijnde Zweefvliegendoder Ectemnius cephalotes is een grote, zwarte wesp met een gele tekening op de poten, het borststuk en het achterlijf. Alle rugplaten zijn voorzien van gele zijvlekken die tot banden versmolten kunnen zijn. De eerste rugplaat heeft een lange beharing. Het kopschild is zilverwit behaard. De wesp meet 9 tot 17 mm.

Deze vrij algemene wesp heeft een voorkeur voor warme, droge biotopen en komt voor in bosranden, parken en tuinen. De vliegtijd valt van eind mei tot half oktober.

Het nest wordt, soms groepsgewijs, gemaakt in vermolmd hout van Populier-soorten Populus species of Eik-soorten Quercus species. De nesten hebben soms een gemeenschappelijke ingang, maar de zijgangen leiden dan telkens naar de afzonderlijke eigen nestcellen van de vrouwtjeswespen die de ingang gebruiken.  

De prooien zijn zweefvliegen, echte vliegen, bromvliegen en dazen.

Home