NATUURLEXICON


Gelobde Maanvaren

Botrychium lunaria   De Gelobde Maanvaren Botrychium lunaria groeit op een droge tot iets vochtige, voedselarme bodem, die zwak zuur of basisch is, op graslanden in duinen en valleien, in bermen, langs heidepaadjes, op leem- en kalkhoudend zand. Deze varen blijkt goed bestand te zijn tegen begrazing. Hij komt alleen in de voorzomer bovengronds.

Hij produceert 1 blad en 1 sporenpluim gedurende het jaar. Het blad is geveerd.

Deze varen wordt slechts 10 cm hoog en groeit in de zode van lage planten.

Home