NATUURLEXICON


Gelobde Pruikzwam

Hericium cirrhatus   De Gelobde Pruikzwam Hericium cirrhatus bestaat uit schelpvormige, boven en naast elkaar groeiende hoeden. Deze hoeden zijn 3 tot 8 cm breed en golvend gebogen. Het is een gelige zwam met stekels van 1 tot 1,5 cm lang.

Deze merkwaardige plaatjesloze vlieszwam komt voor op stamwonden en op levende en dode stammen en dikke takken van oude loofbomen (Beuk) in parken en open bossen. Het is een necrotrofe parasiet en saprofiet.


Home