NATUURLEXICON


Gemarmerde Galgspin

Dipoena melanogaster   De Gemarmerde Galgspin Dipoena melanogaster is een spin die voorkomt in droge, schrale graslanden met dwergstruiken.

De soort leeft op zonnige struiken en soms lage boomtakken.

Home