NATUURLEXICON


Gemarmerde Tandkaak

Enoplognatha oelandica   



De Gemarmerde Tandkaak Enoplognatha oelandica is een spin die voorkomt op duinen en zandige, droge heide, onder stenen en tussen de begroeiing.

Home