NATUURLEXICON


Geoogde W-uil

Lacanobia contigua   De Geoogde W-uil Lacanobia contigua is een nachtvlinder die voorkomt in heiden en bossen.

De rupsen foerageren zowel ’s nachts als overdag en voeden zich met de bladeren van verschillende kruidachtige planten, struiken en bomen (zoals onder meer Adelaarsvaren, Brem, Eik-soorten, Berk-soorten).

De vliegtijd strekt zich uit over de maanden mei, juni en juli.

De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Home