NATUURLEXICON


Gepeperde Melkzwam

Lactifluus piperatus   De Gepeperde Melkzwam Lactifluus piperatus is een zwam die van juni tot oktober te vinden is in loofbossen en wegbermen op een matig voedselrijke, zure zandgrond. Het is een mycorrhizavormende soort bij Zomereik Quercus robur.

Verzuring en vermesting vormen de grootste bedreigingen voor deze zwam.

Home