NATUURLEXICON


Gerande Oeverspin

Dolomedes fimbriatus   De Gerande Oeverspin Dolomedes fimbriatus komt voor in de buurt van voedselarme plassen en moerassen, vooral zure laagveenmoerassen, vennen en hoogvenen.

Het voedsel bestaat vooral uit kleine insecten, maar soms ook jonge visjes en kikkerlarven. De spin kan onder water zijn prooi volgen.

Tijdens de jacht houdt deze spin soms een poot in het water, als een soort hengeltje. Wanneer een visje bij de poot komt, valt de spin  dit razendsnel aan en grijpt ze het dier met de gifkaken.  

Het lichaam van deze spin is donkerbruin en dicht behaard. Aan de zijkanten zijn er brede geelachtige banden. Deze spin wordt 2 jaar oud. In het voorjaar na de tweede winter is het vrouwtje geslachtsrijp. Soms gebeurt het dat het mannetje kort na de paring wordt opgegeten. Na de paring maakt het vrouwtje een cocon voor de eitjes, die ze tussen de kaken meedraagt. Kort voordat de eieren uitkomen, wordt de cocon tussen begroeiing opgehangen in een spinsel. Het vrouwtje bewaakt de cocon tot de jonge spinnetjes zijn uitgekomen. 

Deze spin maakt van de oppervlaktespanning van het water gebruik om op het water te lopen. De aanwezigheid van oppervlakte-actieve stoffen zoals detergenten in het water doen deze oppervlaktespanning verdwijnen.

De soort heeft eveneens een nauwe band met struwelen van Wilde Gagel Myrica gale.


Home