NATUURLEXICON


Gerimpeld Gaffeltandmos

Dicranum polysetum   Het Gerimpeld Gaffeltandmos Dicranum polysetum staat in Nederland bekend als een kwetsbare soort (2008). Het is ook een vrij zeldzame soort in Vlaanderen.

Dit bladmos wordt meestal in droge heideterreinen waargenomen, maar ook op stuifduinen.

 

Home