NATUURLEXICON


Geringde Roofwants

Rhinocoris annulatus   De Geringde Roofwants Rhinocoris annulatus is een wants met een lengte van 12 tot 15 mm. Deze soort is van mei tot juli te vinden op warme plaatsen langs bosranden; ze is lokaal niet zeldzaam.

De rand van het achterlijf en de poten zijn rood gevlekt. 

Home