NATUURLEXICON


Geschubde Niervaren

Dryopteris affinis   De Geschubde Niervaren Dryopteris affinis komt voor in open loofbossen en onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure humeuze grond.

De soort kan kruisen met de Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas.

Home