NATUURLEXICON


Gespoorde Zweefvliegendoder

Ectemnius continuus   De Gespoorde Zweefvliegendoder Ectemnius continuus is een grote, zwarte wesp met een lengte van 9,5 tot 14,5 mm. Deze soort heeft een gele tekening op poten, achterlijf en meestal ook borststuk. Het mannetje heeft vervormde antenneleden en typische, lange doornen (sporen) aan de middentarsen.

Deze algemene wesp komt van begin mei tot begin oktober voor in verschillende biotopen, ook in stedelijk gebied. De wesp foerageert vaak op composieten en schermbloemen zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Peen Daucus carota.

Het nest wordt gemaakt in stronken of liggend dood hout; soms ook in stengels van Gewone Vlier Sambucus nigra. Het nest bestaat uit een gang met vertakkingen die naar een tiental cellen leiden.

De prooien voor de larven bestaan uit zweefvliegen, echte vliegen, bromvliegen, dazen en viltvliegen.     

Home