NATUURLEXICON


Gesteelde Stuifbal

Tulostoma brumale   De Gesteelde Stuifbal Tulostoma brumale is een buikzwam met een bol- tot appelvormig okerbruin vruchtlichaam met een diameter tot 15 mm. De okergele steel wordt tot 5 cm lang. Deze zwam komt voor op droge kalkrijke zand- en leembodem, tussen mossen (zoals het Groot Duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola)  in de duinen, in duin- en kalkgraslanden op zonnige hellingen en op begroeide stuifvlakten.

Hij is meestal te vinden op open, zonnige plaatsen, vaak op plaatsen waar mergel aan de oppervlakte komt.

Home