NATUURLEXICON


Gestekelde Nachtwolfspin

Trochosa spinipalpis   De Gestekelde Nachtwolfspin  Trochosa spinipalpis is een spin die voorkomt op onbeschaduwde veengebieden en schrale graslanden met pollen, die niet té nat mogen zijn.

De spin jaagt ’s nachts.

Home