NATUURLEXICON


Gestippelde Maskerbij

Hylaeus clypearis     De Gestippelde Maskerbij Hylaeus clypearis  is een zeldzame wilde bij met een lengte van 3,5 tot 5 mm.  De eerste 2 rugplaten zijn dicht bestippeld. Alleen de aan het gezicht grenzende bovenhelft van de clypeus bij het mannetje is geelwit gekleurd.

Deze soort vliegt in één generatie van begin juni tot half augustus op zandgronden, in bosranden en op ruderale terreinen.

Het is een warmteminnende soort die nestelt in dorre stengels van Braam Rubus fruticosus en Roos-soorten Rosa species en in kevervraatgangen in hout.

Deze bij bezoekt verschillende bloemen.   

Home