NATUURLEXICON


Gestreepte Klaver

Trifolium striatum     De Gestreepte Klaver Trifolium striatum is een zeldzame plant van de duinen. Deze plant vertoont op de steunblaadjes evenwijdige, vaak rode lijnen.

De snuitkever Tychius tibialis kan op deze plant worden gevonden.

Home