NATUURLEXICON


Gestreepte Molmzweefvlieg

Chalcosyrphus eunotus   De Gestreepte Molmzweefvlieg Chalcosyrphus eunotus is een zweefvlieg met een lengte van 9 tot 11 mm.

Deze bladloper lijkt sterk op de eigenlijke molmzweefvliegen (genus Brachypalpus). De zweefvlieg heeft een kort, donker achterlijf met loodgrijze vlekken en een geelbruine beharing, een blauwachtige glans en duidelijke vlekken in de vleugels. Het vrouwtje kan worden verward met de Bijwoudzwever Criorhina asilica.

Deze soort komt in april en mei voor in loofbossen met snelstromende beekjes met stroomversnellingen en met dood hout in het water. Het mannetje verdedigt een territorium in de buurt van water. Het vrouwtje vliegt vaak in de buurt van takken die in het water liggen. De larven leven waarschijnlijk in rottend hout dat in stromend water ligt.   

Home