NATUURLEXICON


Gestreepte Muisspin

Haplodrassus dalmatensis   De Gestreepte Muisspin Haplodrassus dalmatensis, ook Gele Muisspin genoemd, is een spin die voorkomt onder stenen op heide en in duinen. Het is een eerder zuidelijke soort.

Deze soort prefereert aan de kust de lage vegetatie van jonge duinpannen en schrale graslanden, duinen met Helm Ammophila arenaria en kruipwilgmozaïeken.

Home