NATUURLEXICON


Gestreepte Witbol

Holcus lanatus   De Gestreepte Witbol Holcus lanatus is een zeer algemene plant van allerlei (stikstofrijke) bodems, maar we vinden deze soort vooral op graslanden en wegbermen en ook wel in droge bossen. De plant wordt tot 1 m hoog en draagt van juni tot augustus roze-witte grasbloemen die in pluimen staan.

De plant is sterk behaard. Aan de onderkant van de stengel zijn rode strepen zichtbaar. De halmen en de bladeren zijn grijsgroen.

De plant heeft een kleine voedingswaarde voor vee en wordt vaak bestreden.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bont Dikkopje Carterocephalus palaemon en Braamvlinder Thyatira batis.

Home