NATUURLEXICON


Getande Veldsla

Valerianella dentata   De Getande Veldsla Valerianella dentata groeit in kalkrijke graanakkers en kalkgraslanden. De plant bloeit in juli en augustus. De witte bloemen staan in hoofdjes. De bladeren zijn langwerpig.

De zaden bevinden zich in dopvruchtjes. Deze zaden blijven tientallen jaren kiemkrachtig en kunnen na ploegen weer te voorschijn komen op voedselrijke plaatsen in kalkgraslanden.  


Home