NATUURLEXICON


Geurende Wasplaat

Hygrocybe russocoriacea   



De Geurende Wasplaat Hygrocybe russocoriacea is een plaatjeszwam van schrale graslanden en wegbermen op zand of klei. Het is een klein geelachtig zwammetje.

De hoed is halfbolvormig tot afgevlakt, wit tot ivoorgeel en zwak gestreept en heeft een diameter tot 20 mm.

De wittige steel wordt tot 6 cm lang. Het is een saprofiet. Hij is te zien in de late herfst.

Home