NATUURLEXICON


Geurige Russula

Russula odorata   De Geurige Russula Russula odorata is een zwam die mycorrhiza vormt met Eik-soorten Quercus species, soms Berk-soorten Betula species en voorkomt in natte lanen, zowel op voedselrijke als voedselarme bodems.

Home