NATUURLEXICON


Gevlekt Blaaskaakje

Myopa tessellatipennisHet Gevlekt Blaaskaakje Myopa tessellatipennis is een blaaskopvlieg.

Deze vlieg foerageert in het voorjaar op Wilg-soorten Salix species en Meidoorn-soorten Crataegus species.

De soort vliegt van begin april tot begin juni.

Het is een parasitoïde bij de Witbaardzandbij Andrena barbilabris en de Zilveren Zandbij Andrena argentata.

Home